Działki

Działki nad jeziorem "Perła"

Teren przygotowany pod inwestycję  mieszkalno-usługowo-rekreacyjną, z planem zagospodarowania i podziałem geodezyjnym. Istnieje możliwość zakupu działek, również z bezpośrednim dostępem do wody. Możliwość dostępu do istniejących mediów na terenie zrealizowanego osiedla Pod Kurantami. 

Plan zagospodarowania terenu 

Działki przy ul. Modlińskiej

Teren inwestycyjny o powierzchni 3685 m2 wewnątrz chronionego osiedla w sąsiedztwie ul . Modlińskiej. Działki posiadają przyłącza do mediów (gaz ziemny, wod-kan, prąd). Teren z przeznaczeniem  pod zabudowę mieszkalną, inwestycyjno-mieszkalną  lub inwestycyjną (handel – usługi).  Dozwolona wysokość zabudowy - do 15m.